Love Our Earth

Member

Huy Nguyen-Tri


Local organization

JCI Khanh Hoa


National organization

Vietnam


Member

Huy Nguyen-Tri


Duration

From September 20, 2018 to December 31, 2020

Target

Educating people to raise awareness of environmental protection for sustainable cities and communities


Target population

50000


Target avg age

35


People impacted

20000


Sustainable Development Goal

Sustainable Cities and Communities


Purpose

Educating people to raise awareness of environmental protection for sustainable cities and communities


Overview

Clean the Beach every weekend. Children Workshop about environmental protection.


Actions Taken

1
Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cộng đồng các du khách nước ngoài. Chúng tôi đã hoàn thành việc dọn sạch bãi rác tự phát với hơn 30 tấn rác được chuyển đi tạo thành một sân bóng cho trẻ em tai địa phương, cùng với đó là một bước tranh tường về việc bảo vệ môi trường biển. Việc này đã tạo một đợt sóng truyền thông về ý thức bảo vệ môi trường
2
A team of 20 to 30 people take part in cleaning the beach at every Saturday morning. After many weeks of implementation, this work has been supported by people and tourists.
3
JCI Khanh Hoa will hold talks and extra-curricular talks with preschool and elementary school children on environmental protection. Help students become aware and formulate concepts about environmental sustainability.

Results

Chúng tôi đã tạo ra được một làn sóng mới trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của người dân trong môi trường bền vững.


Recommendations

Need to spread more information to more people


Donate
Support our impact! Donations fund numerous national and international projects contributing to training, development and sustainable, positive change around the world.