GÜÇLÜ KADINLARLA GÜÇLÜ YARINLARA

Member

Hüseyin Avni Ortay


Local organization

JCI Samsun


National organization

Turkey


Member

Hüseyin Avni Ortay


Duration

From June 2 to April 30, 2022

Target

Üniversitede öğrenim görmekte olan gençlerin mezuniyetleri sonrasına dair kendileri için kariyer planı yapmalarını sağlayarak iş hayatına katılımlarını kolaylaştırmayı amaçlayan projemiz Samsun ilinde üniversite okumakta olan öğrencilerin meslek hayatlarına atılmadan önce gelişimine etki etmek ve iş hayatında daha hızlı adapte olabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.


Target population

20


Target avg age

25


People impacted

100


Sustainable Development Goal

Peace, Justice and Strong Institutions


Development stage

Peace, Prosperity and Sustainability


Purpose

“Güçlü Kadınlarla Güçlü Yarınlara” projesi üniversite okumakta olan öğrencilerin meslek hayatına atılmadan önce gelişimine etmek ve iş hayatına daha hızlı adapte olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.


Overview

Çalışmalarımızla öğrencilerin;
- Liderlik becerilerini geliştirmek,
- Network yaratma yöntemlerini öğretmek,
- Kişisel gelişim planları yapmak
- JCI’yı tanımalarını sağlayarak geleceğin lideri olarak yetiştirilmelerine katkı sunmak hedeflenmektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.
- Verilecek Eğitimler;
- Kişisel Farkındalık ve Kendini Tanıma
- Bireysel Motivasyon Analizi ve Yönetimi,
- Etkili İletişim ve Topluluk Karşısında Konuşma,
- Liderlik ve Yönetim Becerileri,
- Zaman ve Stres Yönetimi,
- Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri,
- Sosyal Girişimcilik,
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Kadın
- Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Farkındalığı,
- Sürdürülebilirlik
- Proje Döngüsü ve Yönetimi


Results

Kadın katılımcılarımız görev aldıkları iş yerlerinde veya yüksek tahsilleri boyunca yaralanabilecekleri, bulundukları alanlarda fark yatarabilecekleri gelişim alanları ile tanışmış olmaları, toplumda fark yaratan güçlü kadın bireyler olarak çevrelerinde benzeri projelere imza atabilmeleri.


Recommendations

- JCI Sasmun marka bilinirliğini arttıracaktır.
- JCI Samsun üye ve aday üyelerinin JCI’ı daha yakından tanıması
- Yerel idarelerin JCI Samsun etki alanı hakkında fikir sahibi olması
- Nitelikli yeni ve aday üye kazanımı


Contact

iletisim@jcisamsun.org

Donate
Support our impact! Donations fund numerous national and international projects contributing to training, development and sustainable, positive change around the world.