JCI Avrasya Gelişim Kulübü

Member

Emine Zerrin Şakır


Local organization

JCI Avrasya


National organization

Turkey


Member

Emine Zerrin Şakır


Duration

From August 1, 2021 to August 1, 2022

Target

JCI Avrasya şubesine bağlı olarak JCI üye, aday üye, JCI dışı katılımcıların bireysel gelişimlerine, liderlik becerilerine, öz yönetimleriyle birlikte iş yaşamlarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.


Target population

1200


Target avg age

25


People impacted

1139


Sustainable Development Goal

Quality Education


Development stage

Education and Economic Empowerment


Purpose

JCI Avrasya Gelişim Kulübü eğitim ve gelişim programlarını daha büyük kitlelere ulaştırmak istemektedir.
TUİK verilerine göre nüfusumuzun %67’si eğitimsizdir ya da çok düşük eğitim düzeyindedir. Düzenlenecek programlarla eğitim eşitsizliği konusuna da temas ederek kişilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu nedenle JCI Avrasya Gelişim Kulübü’nde bir gönüllü havuzu oluşturulmuştur. Aktif 30 gönüllümüz bulunuyor. Bu gönüllü havuzunda yer alan üye/aday üyeler/JCI takipçileri eğitmen, koç ve mentor yetkinliklerine sahiptir. Ek olarak gönüllülerimiz alanında uzman, entellektüel birikimine sahip, hitabet kabiliyeti yüksek, sunum becerileri gelişmiş, yenilikçi bakış açısına sahiptirler. Bu bilgi, beceri ve deneyimlerle birlikte değer yaratan online/yüz yüze eğitim, koçluk, mentorluk, atölye, webinar ve çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.


Overview

Temel Faaliyetler
• JCI Avrasya Gelişim Kulübü’nün kurulması
• JCI Avrasya Gelişim Kulübüne direktör atanması
• Vizyon, misyon, hedefler, faaliyet alanın belirlenmesi
• JCI Avrasya Gelişim Kulübü bünyesine katılacak gönüllü eğitmen, koç ve mentorların seçilmesi
• Periyodik olarak takvimlendirme ile gelişim programı, atölye faaliyeti düzenlenmesi
• Faaliyetlere katılan potansiyel JCI üyelerine, JCI hakkında bilgi verilmesi
• JCI’ın bilinirliliğinin arttırılmasının sağlanması
• STK’larla iş birliği yapılması
• Özel /Kamu kurumlarla ortak projeler geliştirilmesi
• Üniversitelere koçluk, eğitim, mentorluk programlarının düzenlenmesi
• Gerçekleştirilen her programın sürdürülebilir olabilmesi için içeriklerin modüler paket haline dönüştürülmesi ve kuruluşlara sunulması
• Türkiye’de yapılan çalışmaları uluslararası platformlara taşımak


Results

JCI Avrasya şubesi JCI Avrasya Gelişim Kulübü projesini yürütürken iş birlikleri yapma konusunda çeşitli paydaşlarla bir araya geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde JCI’ın vizyon ve değerlerine uygun kurumlarla çalışmalara başlandı. Bu çerçevede JCI Avrasya şubesi ile paydaşlar birbirlerinin networkü olarak birbirlerini daha görünür kıldı. JCI’ın bilinirliliğine ek olarak şubenin yaptığı tüm projeler paydaşlar tarafından da bilinir hale geldi. Böylelikle kurum etrafında olan kişiler JCI aday üye/üye konumuna geçiş yaptılar. Şubede yapılan JCI Avrasya Gelişim Kulübü dışındaki projelere de bu sayede kazanılan paydaşlar destek vermeye başladı. Bu birliktelik paydaşlardan proje yapalım bakış açısında dönüştükten sonra paydaşların networklerini tanır, onlarla da paydaşlık yapar hale geçiş yaptık. Hem JCI Avrasya şubesinin tanınır olması hem de yeni paydaşlar kazanması üyeler ve projeler açısından avantaj sağladı. JCI Avrasya Gelişim Kulübü gelir kazandırma modeline geçiş yapıyor. Ürettiği başarılı projeleri paket haline dönüştürüyor. Bu model çalışması şubeye gelir kazandıracak ve genel olarak yapılan tüm çalışmalarında destek olacaktır.


Recommendations

JCI Avrasya Gelişim Kulübü Projesi kurulduğunda yapılacak etkinliklerle ulaşmak istediğimiz kişi sayısının çok üzerinde bir başarı elde edildi. 35 etkinlikle 1139 kişinin de üzerine çıkmanın mümkün olduğunu deneyimleyerek yaşadık. Etki edebildiğimiz alanla sağladığımız başarımızı maximum gönüllükle ve inançla gerçekleştirdik. Bu proje ile eşleştirebileceğimiz bir AB projesine katılma şansı yaratabilseydik çok daha fazla aday üye/üye, uluslararası ortaklıklarla çok daha büyük başarılar mümkün olabilirdi. Yeni dönemde ilk yapacağımız çalışmaların başında bir hibe programı ile daha büyük kitlelere, şehirlere, ülkelere ulaşabilmek olacaktır.


Contact

irmak_icen@hotmail.com

Donate
Support our impact! Donations fund numerous national and international projects contributing to training, development and sustainable, positive change around the world.