Medeniyetin Merkezine Yolculuk

Member

Hüseyin Avni Ortay


Local organization

JCI Samsun


National organization

Turkey


Member

Hüseyin Avni Ortay


Duration

From April 17 to August 5, 2022

Target

Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak farklı cinsiyet,yaş ve eğitim seviyesindeki bireylerde Kadın hakları konusunda farkındalık oluşturabilmek .


Target population

100


Target avg age

30


People impacted

80


Sustainable Development Goal

Gender Equality


Development stage

Peace, Prosperity and Sustainability


Purpose

Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak Etkin İletişim ve Topluluk Önünde Konuşma / Etkin Zaman Yönetimi başlıklarında iki kişisel gelişim eğitimi ; Kadın olmanın psikolojisi ve günümüz toplumunda kadının psikolojik direncinin artırılması üzerine ve Uluslararası hukuk ve Türkiye hukukunda kadının kanuni hakları üzerine farkındalık söyleşileri olmak üzere iki ifarkındalık söyleşisinden oluşan bir programla farklı cinsiyet,yaş ve eğitim seviyesindeki bireylerde Kadın hakları konusunda farkındalık oluşturabilmek hedeflenmektedir.


Overview

Türkiye'nin Küresel Amaçlara hizmet etme konusunda örnek işlere imza atmasıyla tanıdığı ve kentimizin tanınmasında önemli pay sahibi Belediyelerinden Atakum Belediyesi ile yürüttüğümüz,belediyenin tesislerini ,medya ve tanıtım organlarını kullanma imkalarını bizlerle paylaştığı bu keyifli çalışma 18-65 yaş arası katılımcıların da desteği ile amacına uygun şekilde sürmektedir. Bu etkinlikler için yaptığımız görüşmeler ve eğitimlerimize katılımcıların belediye ile paylaştığı memnuniyetleri, bizleri belediye STK'lar platrormundaki 85 STK'a ve 100'e yakın belediye çalışanına eğitim verebilir duruma getirdi. İlerleyen günlerde belediyemiz ile bu iki gelişim ve eğitim programında yer alarak öncü STK kimliğimizi perçinleyeceğiz.


Results

Yerel organizasyonumuz bünyesinde kurduğumuz JCI Samsun Akademi etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanlığı ile yapılan görüşmeler,bu programın oturumlarına katılanların başkanlığa olumlu geri dönüş bildirimleri bizleri çok daha gelişmiş iki programın ve projenin temellerini atmaya yönlendirdi. Oluşan etki üzerine 85 STK tarafımızca çeşitli eğitimlerle desteklenecek ve 100'e yakın belediye çalışanının gelişimi için de benzeri bir program hazırlanacak. Konu hakkında çalışmalarımıza başladık.
5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününde Belediye Başkanının ve yetkililerinin de katılacağı bir Katılım belgesi taktim töreni ile son oturumumuzu da tamamlayıp,2022 yılı bitmeden diğer iki programın taslağını hazırlayarak belediye ile projelendirme çalışmalarına başlayacağız.

JCI Samsun yerel organizasyonunun tanınması ve diğer Sivil Toplum kuruluşlarına örnek teşkil edecek çalışmalara imza atması için kilit programlardan biri oldu.


Recommendations

.


Contact

iletisim@jcisamsun.org

Donate
Support our impact! Donations fund numerous national and international projects contributing to training, development and sustainable, positive change around the world.