SÜRDÜRÜLEBİLİR!Z

Member

İlknur DORUKER


Local organization

JCI Istanbul


National organization

Turkey


Member

İlknur DORUKER


Duration

From February 5 to July 18, 2022

Target

Sürdürülebilir bir dünya için daha çok alan açmak hedeflenerek başlanan proje UNDP’nin 2030 yılına kadar erişilmesini hedeflediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını baz alarak, daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak için Sürdürülebilirlik kapsamında alt projeler ve kurumsal işbirlikleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.


Target population

1000


Target avg age

30


People impacted

2150


Root cause

People needs motivation and more people must work in this kind of big projects


Sustainable Development Goal

Partnerships for the Goals


Development stage

Peace, Prosperity and Sustainability


Purpose

Sürdürülebilir bir dünya için daha çok alan açmak hedeflenerek başlanan proje UNDP’nin 2030 yılına kadar erişilmesini hedeflediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını baz alarak, daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak için Sürdürülebilirlik kapsamında alt projeler ve kurumsal işbirlikleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Proje kapsamında 2022 yılında özellikle Sorumlu Üretim ve Tüketim noktasında toplumda ve dünyada iz bırakacak alt projeler geliştirilmeye yönelik aksiyonlar alınmıştır. Sürdürülebilir bir dünya için disiplinlerarası çalışmaların gerekliliğine inanılmaktadır. Daha yaşanılabiir bir dünya için kurumların ve bireylerin sorumlu üretim ve tüketim ekseninde aksiyonlar alması projede üstünde durulan önemli bir maddedir. 17 UN Hedefi kapsamında Sürdürülebilirlik başlıklarında yer alan mevcut problemlere yönelik alınacak çözüm aksiyonları disiplinlerarası ve kurumlararası işbirliği ile toplumda liderlik ve etki sağlayacağı görüşüyle fikirden eyleme uzanan 2022 yılı yolculuğunda toplumda iz bırakacak işbirlikleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca dünya üzerindeki her bireyin karbon ayak izini azaltmasına ve bunu nasıl yapabileceğine dair farkındalık çalışmaları yapmak, gerçekleştirilen atölye ve eğitimlerle de yaparak öğrenme sürecine katkı sağlamak projenin bir diğer alt hedefidir.


Overview

2020 yılında JCI İstanbul tarafından JCI Kadıköy işbirliği ile kurulan Less is More projesinin devamı ve güncellenmiş içeriği ile 2022 yılında Sürdürülebilir!z direktörlüğü olarak JCI İstanbul ve JCI Kadıköy işbirliği ile faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamıştır. Direktörlüğün kuruculuğunu 21-22 JCI İstanbul Genel Sekreteri İlknur Doruker üstlenmiştir. 2022 yılı eş direktörleri ise JCI İstanbul – Hilal Gökçe Akbulut ve JCI Kadıköy – Ayça Düzgüner olmuştur. Sürdürülebilir bir dünya için daha çok alan açmak hedeflenerek başlanan proje UNDP’nin 2030 yılına kadar erişilmesini hedeflediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını baz alarak, daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak için Sürdürülebilirlik kapsamında alt projeler ve kurumsal işbirlikleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Proje kapsamında 2022 yılında özellikle Sorumlu Üretim ve Tüketim noktasında toplumda ve dünyada iz bırakacak alt projeler geliştirilmeye yönelik aksiyonlar alınmıştır. Sürdürülebilir bir dünya için disiplinlerarası çalışmaların gerekliliğine inanılmaktadır. Daha yaşanılabiir bir dünya için kurumların ve bireylerin sorumlu üretim ve tüketim ekseninde aksiyonlar alması projede üstünde durulan önemli bir maddedir. 17 UN Hedefi kapsamında Sürdürülebilirlik başlıklarında yer alan mevcut problemlere yönelik alınacak çözüm aksiyonları disiplinlerarası ve kurumlararası işbirliği ile toplumda liderlik ve etki sağlayacağı görüşüyle fikirden eyleme dönüşen 2022 yılı yolculuğunda toplumda iz bırakacak işbirlikleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca dünya üzerindeki her bireyin karbon ayak izini azaltmasına ve bunu nasıl yapabileceğine dair farkındalık çalışmaları yapmak, gerçekleştirilen atölye ve eğitimlerle de yaparak öğrenme sürecine katkı sağlamak projenin bir diğer alt hedefidir.
Sürdürüebilir!z olarak JCI Türkiye ‘’Karbon Ayak İzini Sil, Geleceğini Yeşert” projesi kapsamında JCI İstanbul ve JCI Kadıköy şubelerinin organizasyonu ile TAK Kadıköy ve Üstün Patent işbirliği ile 24 Şubat 2022’de “Tohum Topu Atölyesi” yapıldı. Yangınlarda etkilenen Manavgat bölgesindeki ormanları yeşertmek amacıyla 3500 adet tohum topu katılımcıların desteğiyle yapıldı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 15.'si olan "Karasal Yaşam"ı destekleme adına bu etkinlik gerçekleştirildikten sonra birçok basın yansıması alarak JCI marka bilinirliği ve kurumalrarası işbirliği teklifleri sağladı.
6 Mayıs 2022 tarihinde online olarak Tekstil Mühendisi Esen Çakır tarafından Tekstil ve Sürdürülebilirlik Eğitimi verildi. Eğitime JCI üyeleri ve ilgili vatandaşlar katıldı. Tekstil endüstrisinde sürdürülebilirlik kapsamında farkındalık kazandığımız bir eğitim oldu.
Sürdürülebilir!z kapsamında 2022 yılında kurumlararası işbirliği başlığında hem JCI’da hem de toplumda en önemli imzası “Ekmeğin Peşinde” alt projemiz ile gerçekleşti.
IBB Katılımcı Bütçe uygulaması kapsamında bu sene IBB tarafından 2. kez gerçekleştirilen Bütçem İstanbul programında halk oylamasına kalan 77 projeden arasında yer alan JCI İstanbul & JCI Kadıköy olarak başvurduğumuz EKMEĞİN PEŞİNDE oldu.

Bütçem İstanbul’un ilk etabı halk, STK temsilcileri ve muhtarlar ile birlikte gerçekleştirilen Fikir Maratonları idi. 21-22 JCI İstanbul genel Sektreteri İlknur Doruker’inde moderatör olarak görev aldığı fikir maratonlarda oluşan fikirlerin proje başvurusu olarak olgunlaşması için katılımcılara destek sağlandı.

İBB tarafından gerçekleştirilen teknik ve ön elemelerden geçip halk oylamasına kalan projeleri butcesenin.istanbul web sitesi üzerinden 16 milyon İstanbullu vatandaşlara duyurularak halk oylamaları gerçekleştirildi. 29 Temmuz 2022’de halkın oyları ile seçilen 28 projeden biri “Ekmeğin Peşinde” projemiz oldu.
Ekmeğin Peşinde proje içeriğimiz; Proje kapsamında yerli buğday tohum tesisisin kurulması ve bu girişimle sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin teşvik edilmesidir.

Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip mega şehir İstanbul'da her gün ortalama 12 Milyon adet ekmek tüketilmekte ve bu ekmeklerin yaklaşık %20'si israf edilmektedir. Proje kapsamında kurulması hedeflenen yerli tohum bankası aracılığıyla son dönemlerde fiyatları büyük oranda artış gösteren ekmeğin daha uygun fiyatlara imal edilmesi mümkün olacaktır. Proje paydaşları arasında sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, üreticilerin, tarım kooperatiflerinin, sanayi odalarının yer alması planlanmaktadır. Projenin yerli üretimin teşvik edilmesine önemli bir katkı sunacağı düşünülmektedir. Proje ile UN Hedef: 2 Açlığa Son, UN Hedef 15: Karasal Yaşam maddelerinin iyileştirilecek ve UN Hedef 12: Sorumlu Üretim ve Tüketime’de hizmet edecektir.
JCI İstanbul ve JCI Kadıköy olarak 21 Ağustos 2022 tarihinde giyilebilir durumdaki kıyafetlerimizi TAKI Kadıköy’de toplayarak, 22 Ağustos’ta ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Kadıköy Belediyesi Açık Gardrop Birimine teslim ettik. Tekstil üretiminin ihtiyaçtan çok fazla olması ve üretim sürecinin Sürdürülebilirlik kapsamında olumsuz etkileri olması nedeniyle, sorumlu tüketim kapsamında farkındalık sağlandı.
İstanbul’un şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yönetilmesi adına hayat geçirilen Katılımcı Bütçe uygulaması kapsamında 27 Ağustos 2022’de Müze Gazhane’de gerçekleştirilen Bütçem İstanbul Buluşmasında JCI Sürdürülebilir!z ekibi olarak teşekkür belgemizi İBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak’tan aldık.
18 Ekim 2022’de İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nde JCI Sürdürülebilir!z ekibinden İlknur Doruker ve Elif Karakuş temsiliyeti ile; İBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak, İBB Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Berna Gönenli ve İstanbul Konseyi Başkanı Tülin Hadi’nin katılımları ile işbirliği toplantımızı gerçekleştirdik. 2 yıl süre ile uygulanacak proje kapsamında proje sahibi kurum olan JCI , aynı zamanda proje paydaşı olmuştur. 10 milyon bütçe ile proje uygulayıcısı olan İBB ile İstanbul’da iz bırakacak girişimin işbirliği JCI markasının toplumda iz bırakmasını sağlayacaktır.
Aralık ayında İstanbul Halk Ekmek tesisi içinde almış olduğumuz davet ile birlikte proje sahibi ve paydaş olarak yoğun fikir alışverişlerimiz dvam edecektir.
Aralık ayında proje kapsamında halka açık Sürdürülebilir Tekstil atölyeleri ayrıca planlanmaktadır.
Proje ayrıca JCI içerisinde de JCI İstanbul ve JCI Kadıköy başta olmak üzere bir çok JCI Şubesinin daghil olmaya başladığı ve JCI Türkiye adına da tohum topu atölyesi gerçekleştirirek JCI içerisindeki şubelerin yoğun olarak işbirliği ve dayanışma saağladığı proejelere örnek olmuştur.


Results

Sürdürüebilir!z olarak JCI Türkiye ‘’Karbon Ayak İzini Sil, Geleceğini Yeşert” projesi kapsamında JCI İstanbul ve JCI Kadıköy şubelerinin organizasyonu ile TAK Kadıköy ve Üstün Patent işbirliği ile 24 Şubat 2022’de “Tohum Topu Atölyesi” yapıldı. Yangınlarda etkilenen Manavgat bölgesindeki ormanları yeşertmek amacıyla 3500 adet tohum topu katılımcıların desteğiyle yapıldı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 15.'si olan "Karasal Yaşam"ı destekleme adına bu etkinlik gerçekleştirildikten sonra birçok basın yansıması alarak JCI marka bilinirliği ve kurumalrarası işbirliği teklifleri sağladı.
6 Mayıs 2022 tarihinde online olarak Tekstil Mühendisi Esen Çakır tarafından Tekstil ve Sürdürülebilirlik Eğitimi verildi. Eğitime JCI üyeleri ve ilgili vatandaşlar katıldı. Tekstil endüstrisinde sürdürülebilirlik kapsamında farkındalık kazandığımız bir eğitim oldu.
Sürdürülebilir!z kapsamında 2022 yılında kurumlararası işbirliği başlığında hem JCI’da hem de toplumda en önemli imzası “Ekmeğin Peşinde” alt projemiz ile gerçekleşti.
IBB Katılımcı Bütçe uygulaması kapsamında bu sene IBB tarafından 2. kez gerçekleştirilen Bütçem İstanbul programında halk oylamasına kalan 77 projeden arasında yer alan JCI İstanbul & JCI Kadıköy olarak başvurduğumuz EKMEĞİN PEŞİNDE oldu.

Bütçem İstanbul’un ilk etabı halk, STK temsilcileri ve muhtarlar ile birlikte gerçekleştirilen Fikir Maratonları idi. 21-22 JCI İstanbul genel Sektreteri İlknur Doruker’inde moderatör olarak görev aldığı fikir maratonlarda oluşan fikirlerin proje başvurusu olarak olgunlaşması için katılımcılara destek sağlandı.

İBB tarafından gerçekleştirilen teknik ve ön elemelerden geçip halk oylamasına kalan projeleri butcesenin.istanbul web sitesi üzerinden 16 milyon İstanbullu vatandaşlara duyurularak halk oylamaları gerçekleştirildi. 29 Temmuz 2022’de halkın oyları ile seçilen 28 projeden biri “Ekmeğin Peşinde” projemiz oldu.
Ekmeğin Peşinde proje içeriğimiz; Proje kapsamında yerli buğday tohum tesisisin kurulması ve bu girişimle sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin teşvik edilmesidir.

Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip mega şehir İstanbul'da her gün ortalama 12 Milyon adet ekmek tüketilmekte ve bu ekmeklerin yaklaşık %20'si israf edilmektedir. Proje kapsamında kurulması hedeflenen yerli tohum bankası aracılığıyla son dönemlerde fiyatları büyük oranda artış gösteren ekmeğin daha uygun fiyatlara imal edilmesi mümkün olacaktır. Proje paydaşları arasında sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, üreticilerin, tarım kooperatiflerinin, sanayi odalarının yer alması planlanmaktadır. Projenin yerli üretimin teşvik edilmesine önemli bir katkı sunacağı düşünülmektedir. Proje ile UN Hedef: 2 Açlığa Son, UN Hedef 15: Karasal Yaşam maddelerinin iyileştirilecek ve UN Hedef 12: Sorumlu Üretim ve Tüketime’de hizmet edecektir.
JCI İstanbul ve JCI Kadıköy olarak 21 Ağustos 2022 tarihinde giyilebilir durumdaki kıyafetlerimizi TAKI Kadıköy’de toplayarak, 22 Ağustos’ta ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Kadıköy Belediyesi Açık Gardrop Birimine teslim ettik. Tekstil üretiminin ihtiyaçtan çok fazla olması ve üretim sürecinin Sürdürülebilirlik kapsamında olumsuz etkileri olması nedeniyle, sorumlu tüketim kapsamında farkındalık sağlandı.
İstanbul’un şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yönetilmesi adına hayat geçirilen Katılımcı Bütçe uygulaması kapsamında 27 Ağustos 2022’de Müze Gazhane’de gerçekleştirilen Bütçem İstanbul Buluşmasında JCI Sürdürülebilir!z ekibi olarak teşekkür belgemizi İBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak’tan aldık.
18 Ekim 2022’de İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nde JCI Sürdürülebilir!z ekibinden İlknur Doruker ve Elif Karakuş temsiliyeti ile; İBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak, İBB Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Berna Gönenli ve İstanbul Konseyi Başkanı Tülin Hadi’nin katılımları ile işbirliği toplantımızı gerçekleştirdik. 2 yıl süre ile uygulanacak proje kapsamında proje sahibi kurum olan JCI , aynı zamanda proje paydaşı olmuştur. 10 milyon bütçe ile proje uygulayıcısı olan İBB ile İstanbul’da iz bırakacak girişimin işbirliği JCI markasının toplumda iz bırakmasını sağlayacaktır.


Recommendations

"Ekmeğin Peşinde" projemiz JCI markası olarak İBB ile gerçekleştirilen en büyük proje işbirliğimiz olma niteliğine sahip olması ve sosyal girişimcilik örneği olması nedeniyle JCI Türkiye ve JCI Global yönetimlerinin de bu sürece destek olması ile projenin JCI içinde de katılımcı yönetim başlığında kurumlararası işbirliğine öncü olması sağlanabilir. Bu kapsamda İBB ile birlikte işbirliği sürecinde Sürdürülebilir!z ekibine JCI üyelerinden gelecek iletişim ve koordinasyon desteğini de önemsiyoruz. Gelecek yıllarda gerçekleşecek Katılımcı Bütçe programları dahilinde Sürdürülebilir!z ekibi olarak deneyimlerimizi aktarmaya ve mentorluk sağlamak proje için bir diğer motivasyon kaynağıdır. JCI Üyelerinin bulundukları toplumda demokrasinin ve çözümün parçaları olan liderler olması bizler için her zaman önemli olacaktır.


Contact

İlknur Doruker

Donate
Support our impact! Donations fund numerous national and international projects contributing to training, development and sustainable, positive change around the world.