AFETE DİRENÇLİ TOPLUM

Member

İlknur DORUKER


Local organization

JCI Istanbul


National organization

Turkey


Member

İlknur DORUKER


Duration

From 10 to April 12, 2022

Target

Topluma Afet Kültürü kazandırarak, Afet Yönetimi kapsamında donanımlarını arttırmak, can kayıpları ve hertürlü zararın azalmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Türkiye’nin ve İstanbul’un en büyük tehdidi olan olan Deprem, Yangın, Sel ve biyolojik Afetler karşısında toplumda afet kültürünü yaygınlaştırmak, günümüzde sürdürülebilir toplumun ve şehirlerin temeli olan Afet Risk ve Kriz Yönetiminin doğru şekilde yapılmasına katkı sağlamak, olası afet anında olabilecek her türlü can kayıplarını ve ekonomik zararları azaltmaya katkı sağlamak ve toplumu ve JCI üyelerini Afet Kültürü başlığında eğitime ve sosyal girişimlere teşvik etmek projenin amaçlarını oluşturmaktadır. Türkiye’nin bir çok afet türüne açık olması nedeniyle yerel STK’lar,kamu kurumları ve global işbirlikleri ile bireylerde Afet Planlama ve Afet Kriz destek ve Afet Kültürü başlıklarında pozitif farkındalık yaratılarak uzun vadede Afet Bilinci yüksek aktif vatandaşlardan oluşan ve bu etki ile gerekli hazırlıkları tamamlamış bir Şehir ve Ülke vizyonuna girişimci liderler olarak katkı sağlamak.


Target population

550


Target avg age

37


People impacted

1014


Root cause

People needs motivation and more people must work in this kind of big projects


Development stage

Peace, Prosperity and Sustainability


Purpose

Topluma Afet Kültürü kazandırarak, Afet Yönetimi kapsamında donanımlarını arttırmak, can kayıpları ve hertürlü zararın azalmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Türkiye’nin ve İstanbul’un en büyük tehdidi olan olan Deprem, Yangın, Sel ve biyolojik Afetler karşısında toplumda afet kültürünü yaygınlaştırmak, günümüzde sürdürülebilir toplumun ve şehirlerin temeli olan Afet Risk ve Kriz Yönetiminin doğru şekilde yapılmasına katkı sağlamak, olası afet anında olabilecek her türlü can kayıplarını ve ekonomik zararları azaltmaya katkı sağlamak ve toplumu ve JCI üyelerini Afet Kültürü başlığında eğitime ve sosyal girişimlere teşvik etmek projenin amaçlarını oluşturmaktadır.
Türkiye’nin bir çok afet türüne açık olması nedeniyle yerel STK’lar,kamu kurumları ve global işbirlikleri ile bireylerde Afet Planlama ve Afet Kriz destek ve Afet Kültürü başlıklarında pozitif farkındalık yaratılarak uzun vadede Afet Bilinci yüksek aktif vatandaşlardan oluşan ve bu etki ile gerekli hazırlıkları tamamlamış bir Şehir ve Ülke vizyonuna girişimci liderler olarak katkı sağlamak.


Overview

“Afete Dirençli Toplum” projemiz kapsamında toplumun her kesiminden 6.812 kişiye “Afet Kültürü” başlığında fayda ve donanım sağlanmıştır. Türkiye’nin ilk herkese açık ve ücretsiz Online Katılım Sertifikalı “Afet Kültürü Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Online Afet Kültürü Eğitimi’ne düzenli katılım sağlayan 256 kişi E-Katılım Sertifikası almaya hak kazanmış ve Katılım Sertifikaları kendilerine gönderilmiştir. Çok disiplinli bir çalışma gerçekleştirilmiş, toplumun en alt katmanından uluslarası boyutuna kadar, alanında Türkiye’nin ve Japonya’nın önemli isimleri ile bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında gerçekleşen tüm faaliyetler ana akım medya, yerel medya,tv, radyo ve sosyal medyada çok yoğun olarak yer almış,medyada ve kamuoyunda JCI marka bilinirliğinin ve itibarının çok yyopun olarak artmasını sağlayan bir proje olmuştur. (Cumhuriyet, Hürriyet,Milliyet, Sözcü,CnnTürk, Ntv,Habertürk,Sabah,Vatan,Star, Kadıköylife,Odatv,Yeniçağ,Mahalli Gündem vb. bir çok basın kuruluşu haberleri)
JCI İstanbul tarafından gerçekleştirilen Afete Dirençli Toplum projesi ile DOHAD,MAG-DER ile ana paydaşlığı,AKUT Vakfı, Afette Çeviri Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Silivri Belediyesi, İstanbul Tuzla Belediyesi, İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Başarsoft,DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü, Panik Atak ve Anksiyete Dostları Derneği, Kocaeli Üniversitesi, Marmaris Ticaret Odası, AGT Kurye, AEMDER, SAR ile işbirlikleri uygulanmıştır, sürdürülebilir bir proje olarak faaliyetlerimiz devam etmektedir. Proje kapsamında kamu, STK,kurum işbirlikleri ile toplumda çok geniş kitlelere ulaşıldı ve önemli işbirlikleri gerçekleştirildi.2022 yılında JCI İstanbul Afete Dirençli Toplum projemizin toplumdaki gelişim ve liderlik sürecinden sonra İstanbul Kent Konseyi'ne dahil olmamız ile kurumlararası işbirliklerini güçlendirerek JCI markasını İKK Deprem Afet Çalışma grubunda paydaş ve moderatör olarak liderlik başlığında temsil ediyoruz, bu süreçte JCI Istanbul olarak bir çok STk, kamu kurumu ve meslek odasını İstanbul’a etki edecek projeler geliştirilmesi konusunda işbirliği felsefesi ile modere ediyoruz. İstanbul Kent Konseyi Afet Çalışma Grubunda temsiliyet kazanıldı. Proje kurucusu ve 21-22 JCI İstanbul Genel Sekreteri İlknur Doruker İKK Deprem Afet Çalışma Grubu moderaötrü olarak yerel yönetimi ve İstanbul'u etkileyecek projelerin kurumlararası işbirliği ile gerçekleşitirilmesi adına liderlik görevini sürdürmektedir. İKK paydaşlığımız ile 2022 yılında birçok projenin uygulanması için arabuluculuk ve sorumlu liderlik üstlenmekteyiz.


Results

2020 JCI Türkiye Hibe Fonu kapsamında, JCI İstanbul şubesinin Hibe Fonuna hak kazanan ilk projesi olmuştur.
Şube ana akım ve yerel medya kuruluşları olmak üzere basında yoğun olarak yer almıştır, bu sayede JCI markasının tanınırlığı ve itibaru artmıştır. (Hürriyet,Milliyet,CnnTürk, Ntv,Habertürk,Sabah,Vatan,Kadıköylife,Odatv,Yeniçağ,Mahalli Gündem vb. bir çok basın kuruluşu haberleri)
Proje:
2020 yılı JCI Türkiye “En İyi Yerel Toplumu Güçlendirme Projesi” ödülü
İlknur Doruker (Proje kurucu direktörü) - 2020 yılı JCI Türkiye “En İyi Üye” ödülü
2021 yılı JCI Türkiye “En İyi Uzun Dönemli Yerel Toplumsal Gelişim Programı” ödülüne layık görülmüştür.
JCI İstanbul 2020 Sosyal Sorumluluk Direktörlüğü kapsamında hayata geçirilen projenin kısa sürede Sürdürülebilir bir proje haline gelmesi sağlandı ve 2021 yılında Afete Dirençli Toplum direktörlüğü kurulmasını sağladı. Projenin kazandırdığı Afet Bilinci, 2021 JCI Türkiye Doğal Afet Koordinasyon Direktörlüğü’nün açılmasını sağladı.
Proje kapsamında kamu, STK,kurum işbirlikleri ile toplumda çok geniş kitlelere ulaşıldı ve önemli işbirlikleri gerçekleştirildi. Bunun sonucunda 2022 JCI olarak İstanbul Kent Konseyi Afet Çalışma Grubunda temsiliyet ve moderatörlük kazanıldı. Bu sayede İBB ve diğer hedef kurumlar nezdinde daha yoğun ilişkiler kurarak yerel yönetimde etkin bir aktör olarak şubeye olumlu katkı sağladı.Üyelerimize yerel yönetimde kurumlar arası işbriliği ile gerçekleştirilen projelerde liderlik etmelerini sağladı. Sorumlu ldierlik hedefimizi yerel etki sağlayarak kurumlararası işbirliği ile ilerlettiğimiz olgunlaşma yılında üyelerimiz faaliyetlerine davem ediyor.2020 yılında kurulan JCI İstanbul Afete Dirençli Toplum projemizin toplumdaki gelişim ve liderlik sürecinden sonra İstanbul Kent Konseyi'ne dahil olmamız ile kurumlararası işbirliklerini güçlendirerek JCI markasını liderlik başlığında temsil etmeye devam ediyoruz. 2022 yılında paydaşı olduğumuz İKK Deprem Afet Çalışma Grubumuzda 21-22 Genel Sekreterimiz İlknur Doruker'in de gösterdiği liderlik süreçleri ve İstanbul ADT ekibinin koordinasyonu bu İBB,İPA,İKK, STK, Meslek Odaları başlığında çok olumlu bir JCI marka temsiliyetimiz çok olumlu seyretmektedir.İBB Bütçem İstanbul kapsamında başvuru yapan binlerce proje arasından İBB tarafından seçilen Çocuklar Afetten Korkmuyor projemiz ile İstanbul'da olmayan gezici çocuk dostu alanların oluşturulması sosyal girişimi ile halk oylamasına kalan 77 proejden biri olduk. Projemiz İstanbul Kent Konseyi desteğiyle AKOM'a uygulanmak üzere sunulacaktır. Yerel yönetimde İstanbul'un en büyük toplumsal meselesi alanında ulaşabileceğimiz en üst devlet yetkilileri nezdinde saygınlığımız ve proje becerilerimiz onaylanmış ve onore edilmiştir. Bu da JCI markasının bu alandaki kurumları işbirliği ile biraraya getirip proje üretmesi ile toplum liderliğine büyük bir katkı sağlamaktadır.


Recommendations

Toplumun afet okuryazarlılığının düşük olması, ve risk odaklı ve bilimsel düşünmeyen kimliğini her anlamda olumlu yönde değiştirmek adına gerekli tüm çalışmaları sorumlu liderlik kapsamında güncel olarak tespit edip, yerel yönetim merkezi hükümet vatandaşlar arasında gerçek bir köprü olarak bu yöndeki en temel zorlukların üstesinden gelebiliriz. Toplumda afet kültürünün olmayışı, eğitim seviyesinin düşüklüğü, duyarsızlık, benmerkezcilik, gelir seviyesinin düşüklüğü nedeni ile konunun öncelik olarak görülmemesi ve kadercilik gibi engelleri STK ve kurumlar ortak sinerjisiyle pozitife dönüştürmek isteriz. Afetle ilgili hazırlık çalışmaları çok disiplinli bir yaklaşım gerektirmektedir. Bizde JCI olarak bu ekosistemde bundan sonraki süreçte geliştireceğimiz sosyal girişim çalışmaları girişimci liderler olarak fark yaratabileceğimizi göstermek, ve proje ekibinin destekçilerini hergeçen gün arttırmak isteriz.
Bu sayede girişime uzanan yolculuğumuzda aynı zamanda ülkemizin ve dünyamızın sorunlarına çözüm sağlayabileceğiz.


Contact

İlknur Doruker

Donate
Support our impact! Donations fund numerous national and international projects contributing to training, development and sustainable, positive change around the world.