Sürdürülebilir Yaşam Fest

Member

Emine Zerrin Şakır


Local organization

JCI Avrasya


National organization

Turkey


Member

Emine Zerrin Şakır


Duration

From April 15 to February 19, 2022

Target

UNDP’nin de deklare ettiği gibi “Gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gerçekleştirilmesi için hükümetler, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların ortaklığına ihtiyacımız var.” Sürdürülebilir Yaşam Fest; yerel yönetim, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların ortaklığında Küresel Amaçlar başlıklarında farkındalığı tabana yaymayı hedefledi. JCI Avrasya olarak; JCI Kocaeli Şubesi, Gölcük Belediyesi, bölgede faaliyet gösteren Sumoteks ve Corelink Tekstil firmaları paydaşlığı ve farklı STK’ların, Kocaeli Üniversitesi’nin, bölgedeki liselerin, Gölcük Kaymakamlığı’nın ve özel sektörün desteği ile 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde etkinliğimizi gerçekleştirdik. İki gün boyunca süren etkinlikte yer alan söyleşi ve panellerle ilçe sakinlerini uzmanlarla buluşturarak SKA başlıklarında bilgiye erişmelerini amaçladık. Eş zamanlı olarak da açık alanda yapılan sosyal farkındalık festivali konseptinde atölye, oyun etkinlikleri ve poster sunumları ile katılımcıların Çevresel, Sosyal sorunları ve bunların çözümlerini deneyimleyerek öğrenmelerini sağlandı.


Target population

1000


Target avg age

25


People impacted

3000


Sustainable Development Goal

Sustainable Cities and Communities


Development stage

Peace, Prosperity and Sustainability


Purpose

Sürdürülebilir Yaşam Fest;
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında bilinç ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir festival programıdır. Kamu kurumları, özel sektör, uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları 2030 hedeflerine ulaşmak için çalışmalar yapıyor olsalar da vatandaşların yeterli desteğinin ve farkındalığın olmadığı durumda başarıya ulaşılması mümkün gözükmemektedir. Vatandaşların ortaklığını sağlamak için gereken en önemli katalizörlerden biri de yerelde yapılacak çalışmalar ile Küresel Amaçlar başlıklarını deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamaktır. Sürdürülebilir Yaşam Fest, ülkemiz ve dünya gündemindeki iki önemli konu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İklim Krizi ana temaları ile 10 farklı SKA başlığında bilgiye erişimin sağlanmasını, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kurumları, kamu ve özel kurumlarla bir araya gelerek sürdürülebilir projeler için ekosistem oluşturulmasını, toplum gönüllülüğü ve sivil toplu bilincinin yükseltilmesini, Birleşmiş Milletler SKA’ da yer alan hedeflere vatandaşların da daha etkin bir şekilde katılmlarını amaçlamıştır.


Overview

Temel Faaliyetler
• JCI Avrasya Sürdürülebilir Yaşam Fest direktör atanması
• JCI Kocaeli Şubesi ile işbirliğine gidilerek şubeden eş direktör atanması
• Tüm paydaşlar ile birlikte ortak komite kurulması
• Vizyon, misyon, hedefler, faaliyet alanın belirlenmesi
• Sürdürülebilir Yaşam Fest’e katılacak katılacak gönüllü eğitmen, konuşmacı, ve katılımcı Sivil Toplum Kuruluşları’nın seçilmesi
• Periyodik olarak proje ile ilgili takip toplantıları yapılması
• Sürdürülebilir Yaşam Fest Sosyal Medya hesaplarının oluşturulması,
• Sosyal Medya hesaplarında SDG başlıklarında farkındalık görselleri ve festival duyuru paylaşımlarının yapılması,
• Belediye, Özel Sektör, niversite ve STK paydaşları ile toplantılar düzenlenmesi
• Faaliyetlere katılan potansiyel JCI üyelerine, JCI hakkında bilgi verilmesi
• JCI’ın bilinirliliğinin arttırılmasının sağlanması
• STK’larla iş birliği yapılması
• Özel /Kamu kurumlarla ortak projeler geliştirilmesi
• Yerelde sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulması ve gelecek projeler için işbirliği sağlanması
• Sürdürülebilir Yaşam Fest’in gerçekleştirilmesi


Results

Sürdürülebilir Yaşam Fest; yerel yönetim, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların ortaklığında Küresel Amaçlar başlıklarında farkındalığı tabana yaymayı hedefledi. JCI Avrasya olarak; JCI Kocaeli Şubesi, Gölcük Belediyesi, bölgede faaliyet gösteren Sumoteks ve Corelink Tekstil firmaları paydaşlığı ve farklı STK’ların, Kocaeli Üniversitesi’nin, bölgedeki liselerin, Gölcük Kaymakamlığı’nın ve özel sektörün desteği ile 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde etkinliğimizi gerçekleştirdik. İki gün boyunca süren etkinlikte yer alan söyleşi ve panellerle ilçe sakinlerini uzmanlarla buluşturarak SKA başlıklarında bilgiye erişmelerini amaçladık. Eş zamanlı olarak da açık alanda yapılan sosyal farkındalık festivali konseptinde atölye, oyun etkinlikleri ve poster sunumları ile katılımcıların Çevresel, Sosyal sorunları ve bunların çözümlerini deneyimleyerek öğrenmelerini sağlandı. Hedef kitlemiz; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başlıklarında gerekli düzeyde erişim olanağına ulaşamamış, bilgiye ihtiyaç duyan tüm bölge sakinleri idi ve yaklaşık 100 çocuk 800 yetişkin birey katılımı ile Gölcük gibi küçük bir ilçede büyük ses getiren, halen konuşulan, çok sevilen ve geleneksel olarak her sene yapılması talep edilen bir festival gerçekleştirildi.
Sürdürülebilir Yaşam Fest;
• 3.Sağlık ve kaliteli yaşam
• 4.Nitelikli eğitim
• 5.Toplumsal cinsiyet eşitliği
• 7.Erişilebilir ve temiz enerji
• 11.Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar
• 12.Sorumlu üretim ve tüketim
• 13.İklim eylemi
• 14.Sudaki yaşam
• 15.Karasal yaşam
• 17. Amaçlar içi Ortaklıklar
Gibi 10 farklı SKA başlığına hizmet etmiştir.


Recommendations

Sürdürülebilir Yaşam Fest etkinliği ile hedeflenen etkinin çok üzerinde bir başarı elde edildi.800'ün üzerinde katılım ile tamamı gönüllü çabalarla gerçekleşen bu organizasyonda yerelde muazzam bir etki yaratıldı. olabilirdi. Yeni dönemde yapacağımız çalışmalar ile hedeflerimiz;
Festival duyurusunun katılımı artırmak için daha efektif yapılması, ulusal basında yer almasının sağlanması, tüm katılımcılarla anlık iletişim kurulacak mekanizmanın geliştirilmesi, ulusal çapta ses getirecek konuşmacı katılımı için sponsorlukların artırılması, paydaşların çoğaltılması, UNDP, AB, Bakanlık, düzeyinde destekçi elde edilmesi, bir hibe programı ile daha büyük kitlelere, şehirlere, ülkelere ulaşabilmek olacaktır.


Contact

Emre Bozdemir

Donate
Support our impact! Donations fund numerous national and international projects contributing to training, development and sustainable, positive change around the world.