Kids First - Et JCI Molde prosjekt

Member

Odd Inge Ekroll


Duration

From October 15 to December 31, 2016

Target

Et veldedighetsprosjekt som fokuserer på barn


Target population

40


Target avg age

8


People impacted

40


Sustainable Development Goal

Good Health and Well-Being


Development stage

Health and Wellness


Purpose

Hensikten med prosjektet er å hjelpe barn i en vanskelig situasjon


Overview

Kids First er JCI Molde sitt veldedighetsprosjektet rettet mot barn. I 2016 var det 13. året på rad dette prosjektet ble gjennomført.

JCI Molde laget et samarbeid med Krisesenteret for Molde og omegn IKS, og JCI Molde bidro med en underholdningspakke som ble gitt som en gave til jul Barn og familier knyttet til Krisesenteret for Molde og omegn IKS fikk gjennom prosjektet vårt gavekort til både underholdning (bowling, kino, teater, fornøyelsesparker mm) og til mat (matvarebutikker som Kiwi og bunnpris og kafeer).


Actions Taken

1
Innsamling av gavekort og gaver

Results

Krisesenteret er meget fornøyd med det som ble levert av gaver og gavekort. Alt av midler og gavekort ble brukt opp

Disse midlene er til stor hjelp for barna som er knyttet til Krisesenteret for Molde og Omegn IKS.


Recommendations

Det anbefales at dette prosjektet videreføres. For en varig løsning anbefaler vi at vi knytter sponsorer av gavekort direkte til Krisesenteret for Molde og Omegn IKS slik at prosjektet kan videreføres uten JCI.

Donate
Support our impact! Donations fund numerous national and international projects contributing to training, development and sustainable, positive change around the world.