Noticias — June 23, 2014

En mester i debatt

Geir Arne Aune Hovd (32) verken famler eller n??ler n??r han debatterer. Blant annet derfor er han en mester i debatt!
Hvordan f??les det ?? vinne VM i debatt? En utrolig stor opplevelse. ?? bli verdensmester ved ?? debattere p?? engelsk, og i tillegg sl?? ut tre lag som har engelsk som sitt morsm??l, gj??r prestasjonen enda st??rre. Det var 3000 personer til stede p?? kongressen. ?? vinne sl??r fast at vi er gode p?? ?? fremme et budskap. Junior Chamber Norway har vunnet to ganger f??r, noe som viser at vi har evne til ?? dyrke frem og utvikle nye talenter. Hva g??r VM i debatt g??r ut p??? Det er en konkurranse som arrangeres hvert ??r. F??rst er det en kvalifiseringsrunde p?? hvert deltakerlands nasjonalkongress, der de beste lagene blir trukket ut til ?? delta i VM. I debattsport blir temaet trukket rett f??r konkurransen starter, og lagene f??r deretter 20 minutter til ?? forberede sin sak. Hvert lag best??r av tre deltakere som annenhver gang f??r tre minutter hver p?? ?? overlevere et budskap med engasjement, troverdighet og selvsikkerhet. Debatten g??r fortl??pende, og gir ikke rom for verbal famling og n??ling. Man m?? tenke raskt og klare ?? finne motargumenter hurtig, samt kunne appellere til b??de fornuft og f??lelser. Siden JCI er en verdensomspennende organisasjon med medlemmer fra forskjellige kulturer og religioner, er alle v??re debatter politisk og religi??st n??ytrale. Medlemskap hos oss er ??pent for b??de menn og kvinner- Har du holdt p?? med debattsport lenge? Debattsport er noe jeg har drevet med nasjonalt og internasjonalt siden 2010. Hva er Junior Chamber International? JCI blir ofte omtalt som Norges best bevarte hemmelighet. N??r folk f??rst oppdager oss setter de veldig stor pris det vi jobber med og blir medlemmer. Vi er en medlemsbasert nonprofit, partipolitisk og religi??st n??ytral organisasjon p?? 200.000 unge mennesker i alderen 18-40 ??r som eksisterer i 5000 lokalsamfunn, og i mer enn 120 land. Nasjonalt har vi 13 lokalforeninger, og lokalforeningen i Trondheim heter JCI Evolution. Vi ??nsker ?? utvikle gode ledere som kan ta samfunnsansvar og bidra til en positiv utvikling i samfunnet. Medlemmene av organisasjonen deler synet om at man m?? forbedre seg selv for ?? kunne skape positiv endring i verden, og s??ker m??lrettede l??sninger p?? de unike problemene som finnes i samfunnet. JCI har fire fokusomr??der: Individ, for eksempel lederutvikling), entrepren??rskap, samfunnsansvar, samt prosjekter og internasjonalt arbeid. I konkurransen fikk dere i oppgave ?? debattere p??standen ??Det er menns ansvar ?? sikre likhet mellom kj??nnene??. Hva mener du om det? B??de menn og kvinner b??r jobbe for ?? oppn?? likestilling. Det er b??de menn og kvinners ansvar ?? jobbe for alle f??r like muligheter. Og hva er premien n??r man blir verdensmester i debattering? Premien var et skotsk, tradisjonelt drikkebeger i s??lv med dekorasjoner! Ps. I tillegg til debattsport er Geir Arne Aune Hovd politisk aktiv. Han satt som vara til bystyret og kontrollkomiteen for H??yre i forrige periode. Vi ??nsker ?? utvikle gode ledere som kan ta samfunnsansvar. Geir Arne Aune Hovd
Comparta este artículo
Done
Apoye nuestro impacto! Las donaciones nos ayudan a sostener numerosos proyectos nacionales e internacionales que contribuyen a entrenar, desarrollar y sostener cambio positivo alrededor del mundo