Kids First - Et JCI Molde prosjekt

Miembro

Odd Inge Ekroll


Duration

From octubre 15 to diciembre 31, 2016

Objetivo

Et veldedighetsprosjekt som fokuserer på barn


Población objetivo

40


Edad objetivo promedio

8


Personas impactadas

40


Objetivo de Desarrollo Sostenible

Buena Salud


Estado de desarrollo

Salud y Bienestar


Propósito

Hensikten med prosjektet er å hjelpe barn i en vanskelig situasjon


Visión general

Kids First er JCI Molde sitt veldedighetsprosjektet rettet mot barn. I 2016 var det 13. året på rad dette prosjektet ble gjennomført.

JCI Molde laget et samarbeid med Krisesenteret for Molde og omegn IKS, og JCI Molde bidro med en underholdningspakke som ble gitt som en gave til jul Barn og familier knyttet til Krisesenteret for Molde og omegn IKS fikk gjennom prosjektet vårt gavekort til både underholdning (bowling, kino, teater, fornøyelsesparker mm) og til mat (matvarebutikker som Kiwi og bunnpris og kafeer).


Actions Taken

1
Innsamling av gavekort og gaver

Resultados

Krisesenteret er meget fornøyd med det som ble levert av gaver og gavekort. Alt av midler og gavekort ble brukt opp

Disse midlene er til stor hjelp for barna som er knyttet til Krisesenteret for Molde og Omegn IKS.


Recomendaciones

Det anbefales at dette prosjektet videreføres. For en varig løsning anbefaler vi at vi knytter sponsorer av gavekort direkte til Krisesenteret for Molde og Omegn IKS slik at prosjektet kan videreføres uten JCI.

Done
Apoye nuestro impacto! Las donaciones nos ayudan a sostener numerosos proyectos nacionales e internacionales que contribuyen a entrenar, desarrollar y sostener cambio positivo alrededor del mundo