News — May 15, 2014

JCI Paramaribo houdt ???healthy lifestyle sportdag??? te Stibula

Op zaterdag 17 mei 2014 organiseert JCI Paramaribo, de JCI Paramaribo healthy lifestyle sportdag te Stibula, Latour tussen 9.00 ??? 19.30 uur.
Het doel van deze activiteit is om de inwoners van Latour en omgeving aan te zetten tot bewegen in hun eigen buurt. Door middel van een zumbathon onder leiding van Bernadette van B- fit en een wandelloop in de omgeving van Latour wordt hier invulling aan gegeven. Het thema van de activiteit is ???Beweigi ini joe kontren???, meldt de organisatie. In 2013 heeft JCI Paramaribo het promoten van een gezonde levensstijl in haar jaarprogramma opgenomen en met verschillende activiteiten getracht hier invulling aan te geven. Aanleiding hiervoor was de stijgende trend van overgewicht en obesitas in onze samenleving. Ook in 2014 heeft dit de aandacht. Onlangs heeft een onderzoek van de faculteit der Medische wetenschappen uitgewezen dat Suriname aan een vooravond staat van een obesitas epidemie. Uit het onderzoek is gebleken dat een kwart van de bevolking kampt met een te hoog cholesterolgehalte; ongeveer 20% kampt met een te hoge bloeddruk en 15% heeft last van suikerziekte. Daar komt nog bij kijken dat men veel te weinig beweegt, vooral onder de vrouwen is dit aan de orde, minder dan de helft van de vrouwen doet aan sport. Verschillende organisaties die een gezonde levensstijl en voeding promoten zullen zaterdag participeren. hier ook hun bijdrage aan leveren. Ook zal aan de sportdag een zumbathon en wandelloop worden gekoppeld. De deelnemers zullen dan een route in Latour bewandelen. De geschatte wandelroute is 5 km. De start is bij poort 1 van Stibula. Een T-shirt kost SRD 12,50. Registratie kan op het nummer: +597 77 18 357. Deelnemende organisaties die een informatiestand hebben, zijn: ??? Health Control (onder meer: bloedsuiker prikken, bloeddrukmetingen en bmi uitrekenen) ??? Surinaamse Rode kruis ??? Stichting Lobi en het ??? Ministerie van LVV(groenten)
Share this article
Donate
Support our impact! Donations fund numerous national and international projects contributing to training, development and sustainable, positive change around the world.